Voorkom

verrassingen

 

overname onderzoek

 

Als u een overname doet, kent u meestal zelf de markt het beste. Het bedrijf dat u over wilt nemen kan daarentegen soms nog verrassingen bevatten. Met een overname onderzoek kunnen wij mogelijke verrassingen voor u in kaart brengen. Daarnaast staan wij op afstand en staat de ratio voorop. Dat helpt u zeker in het overnameproces, waarin u als ondernemer soms handelt vanuit emotie.

 

Over de vorm waarin en wijze van rapportage maken wij voor elke situatie specifieke afspraken naar gelang de wens van u als investeerder.

Met onze vaste samenwerkingspartners kunnen wij, als u dit wenst, ook de juridische en fiscale aspecten belichten. Flexibiliteit vormt hierbij het uitgangspunt. Aan onze kritische houding doen we echter geen concessies.

Colosseum 40-44, 7521 PT Enschede Postbus 1550, 7500 BN Enschede

(053) 461 69 60 info@drsadvies.nl