Kritisch,

scherp en onafhankelijk

 

financiëel forensich onderzoek

 

Wij verrichten financieel forensisch onderzoek voor zowel overheidsinstanties, advocatenkantoren als private ondernemingen. Met behulp van data-analyse en interviews brengen wij inzicht en duidelijkheid vanuit een onafhankelijke positie.

 

Als u een vraag voor een dergelijk vertrouwelijk onderzoek bij ons neerlegt, snappen wij heel goed hoe kwetsbaar u zich opstelt en welk vertrouwen u bij ons neerlegt. Wij gaan daar uiteraard gedegen en professioneel mee om, zoals ook verwacht mag worden.

 

De afgelopen jaren hebben wij talrijke onderzoeken verricht. Wij kijken daardoor niet meer zo snel op van bijzondere situaties of handelingen. Toch is elk onderzoek voor ons weer nieuw. Gelukkig blijken onze ervaring, kritische houding en scherpe analyses telkens weer de basis te vormen voor het scheppen van het door u gewenste inzicht.

 

Ons onderzoeksteam wordt waar nodig versterkt met juridische kennis om ook vanuit deze belangrijke invalshoek het onderzoek en de mogelijkheden voor vervolgstappen te borgen.

 

 

 

Colosseum 40-44, 7521 PT Enschede Postbus 1550, 7500 BN Enschede

(053) 461 69 60 info@drsadvies.nl